Bizi Facebook ta Beğenin Yeniliklerden haberdar olun...

See other templatesSee other templates

Madde 1 - TARAFLAR
1.1: Bu söleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan
ßilgisayar Ve ßilisim Hizmetleri (WEB FETİYE olarak anılacaktır.) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde
belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum(Müşteri olarak anılacaktır.) arasında Bilisim WEB FETİYE’tan
alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
Madde 2 - KONU
İşbu sözleşme Müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç
duyduğu internet yazılımlarının WEB FETİYE tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini
kapsamaktadır.
Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1) MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı
dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında
vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden WEB FETİYE sorumlu tutulamaz. İlk yayımda yerleştirlen
genel içerik dışındaki yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.2) MÜŞTERİ, WEB FETİYE tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif
hakkının WEB FETİYE 'e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul
ve beyan eder.
3.3) MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu,
WEB FETİYE 'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.4) MÜŞTERİ, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Güncelleme şifreleri
teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya
çıkacak sorunlardan WEB FETİYE sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan
veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan WEB FETİYE sorumlu tutulamaz.
3.5) MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde
bulunduğunda, sözleşme tutarının %20'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder.
Madde 4 - WEB FETİYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1) WEB FETİYE, MÜŞTERİ'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı)
hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. WEB FETİYE site yayımını
yüksek hız ve kalitedeki serverlerde yapacağını taahhüt eder.
4.2) WEB FETİYE, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları
24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7
gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3) WEB FETİYE, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında
değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra
belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre
edeceğini beyan eder.
4.4) Web sitesinin taslak yayımı 30 gün, bitmiş (animasyon veya database) yayımı 60 gün içinde
yapılacaktır.
4.5) WEB FETİYE sözleşme geçerliliğini koruduğu sürece sitenin arama motorlarındaki pozisyonunu
izleyecektir. Arama motorlarının kriterlerindeki değişimler ve gelişmeler siteye yansıtılacaktır.
4.6) WEB FETİYE, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.
4.7) WEB FETİYE, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul
eder.
4.8) WEB FETİYE, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi durumunda web sitesini ilk formatında
yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
Madde 5 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
5.1) İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme bitiminden
sonraki her yıl alan adı yenileme masrafları için 10 $ +KDV, hosting yenileme için ......................+KDV
ücret WEB FETİYE tarafından MÜŞTERİ'ye faturalandırılacaktır. Destek hizmetinin devamının istenmesi
durumunda 100 $ +KDV ek ücret faturalandırılacaktır.
5.2) Hizmet bedeli 1(bir) yıllık ......................... YTL + KDV olarak belirlenmiştir.
5.3) Hizmet bedeli'nin 1/2 si iş başlangıcında, kalan 1/2'si ilk ödemeden 30 gün sonra MÜŞTERİ
tarafından WEB FETİYE 'ye ödenecektir.
5.4) Ödemelerin yapılmaması durumunda, WEB FETİYE taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak
veya iptal etmek hakkına sahiptir.
5.5) Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ......................................................'dur.
Madde 6 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde FETHİYE
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme
......../........./........... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir
WEB FETİYE İnternet Hizmetleri